XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL (4-9 juliol 2.005)
Informació diària XXXV Capítol Provincial   
CALENDARI: 4 DE JULIOL 5 DE JULIOL 6 DE JULIOL 7 DE JULIOL 8 DE JULIOL