XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL (8 de juliol de 2.005)
XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
CALENDARI: 4 DE JULIOL 5 DE JULIOL 6 DE JULIOL 7 DE JULIOL