XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL (5 de juliol de 2.005)
CAPUTXINS CATALUNYA I BALEARS XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
La jornada comença amb la pregària matinal
CAPUTXINS CATALUNYA I BALEARS XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
CAPUTXINS CATALUNYA I BALEARS XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
Fr. Jacint Duran presenta el seu informe sobre el trienni
Precs i preguntes
CAPUTXINS CATALUNYA I BALEARS XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
CAPUTXINS CATALUNYA I BALEARS XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
La resta de la jornada l’hem esmerçat en el treball de grups
CAPUTXINS CATALUNYA I BALEARS XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL
Els germans vinguts d’Amèrica han presidit la celebració eucarística del vespre
CAPUTXINS CATALUNYA I BALEARS XXXV CAPÍTOL PROVINCIAL

fr. Antoni Jover (Colombia)

fr. Miquel Ijurco (Amèrica Central)

fr. Florentí Saragüeta (Amèrica Central)

CALENDARI: 4 DE JULIOL 6 DE JULIOL 7 DE JULIOL 8 DE JULIOL