NOTÍCIES
2013
fra René
Jesús Romero
Fra Jesús Romero
Entrada noviciat

Recés
Cap al presbiterat
Oristano
Assís 2011
Arenys-Sardenya
25
Arenys a Sardenya
(desembre 10)

Ordenació temporal f.J.Lorenzo
ordenació f.carlo
ordenació

tv
Fra Vicenç
Beatificació fra Leopoldo

Professió solemne
Fra Francesc Miquel
capítol a Sardenya
jaajaj futbol, frio...
Peregrinació
Ordenació
vull ser caputxí
Vull ser caputxí
(octubre 09)
noviciat
J.Felipe
Sardenya
Professió de J.Felipe
(setembre 09)
Setmana Santa 09
50
Ordenació de diaca f.J.Turull
Visita germans sards
Pelegrinatge a Assis
professions
Festa SMartí
Felipe Ramírez
Entrada al noviciat
(setembre 08)
Fra Josep Turull
Execicis 2008 Capítol
P.Solemne
Consell laics
Consell de laics
(març 07)
fra jesus
Trobada festiva a St.Quirze
Trobada familiar a Arenys Festa Major S.Martí
Festa Major S.Martí
(novembre 05)
Recordant en J.Llimona
XXXV Capítol Provincial
Trobada familiar a Arenys
Ordenació de prevere de Fra Eduard Rey i Puiggrós
Pelegrinantge a Assís
Pelegrinantge a Assís
(Pasqua 2004)
Inauguració de la Capella de l'Horta
Festa Major S.Martí de Montnegre
Curset d'estudiants de la CIC
Tornar a Vida Franciscana