PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO
(3 de JUNY 2012)

PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO (3 de JUNY 2012)
PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO (3 de JUNY 2012)
   
PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO (3 de JUNY 2012)
PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO (3 de JUNY 2012)

   Diumenge passat, solemnitat de la Santíssima Trinitat, va fer la seva primera professió religiosa fra René Héctor Rodrigo al nostre convent d'Arenys de Mar. La celebració va ser presidida pel ministre provincial, fra Gil Parés, i va comptar amb la participació d'un bon grup de germans vinguts dels diferents convents de la nostra província i amics especialment de la fraternitat d'Arenys. Durant la celebració, després del cant del Veni creator Spiritus, fra René va emetre la seva professió a les mans de fra Gil i després va rebre l'hàbit del nostre orde i l'abraçada dels germans.

   Fra René és nascut a la ciutat de La Paz (Bolivia), i residia i treballava a Mataró quan va sentir la vocació i es va decidir a trucar a la porta del convent d'Arenys fa uns tres anys. Acabat ara l'any de noviciat, per la professió es compromet amb la nostra fraternitat, de moment per un període de tres anys, que preguem perquè siguin d'aprofundiment i consolidació en la vocació rebuda.

PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO (3 de JUNY 2012)
PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO (3 de JUNY 2012)

PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO (3 de JUNY 2012)

PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA RENÉ HECTOR RODRIGO (3 de JUNY 2012)
Vida Franciscana