PROFESSIÓ TEMPORAL DE FRA JOSÉ LORENZO GONZÁLEZ (21/12/2010)

    El dia 21 de desembre, en el nostre convent de Palma de Mallorca, va emetre la seva primera professió en el nostre orde fra José Lorenzo González. A la celebració, presidida per fra Jacint Duran, ministre provincial, hi van assistir els frares de Palma juntament amb alguns vinguts per l’ocasió d’Arenys de Mar. El van acompanyar també els fidels del convent, terciaris i religioses del convent de les caputxines.

Vida Franciscana