ORDENACIÓ PRESVITERIAL DE FRA FRANCESC MIQUEL ( 28 de nov de 2010)

   El diumenge 28 de novembre, al nostre convent d’Arenys de Mar, el bisbe de Girona, mons. Francesc Pardo, va conferir l’ordenació presbiteral al nostre germà fra Francesc Miquel Sánchez, en una celebració molt bella i emotiva. Entre els assistents, a més de frares de totes les fraternitats de la nostra província i dels familiars de fra Francesc, hi havia alguns frares vinguts expressament de Sardenya, diversos preveres amics, i molta gent tant d’Arenys com d’Igualada. Cal destacar la participació de molts joves dels grups que fra Francesc ha acompanyat en aquests darrers anys i que es van encarregar de diversos serveis al llarg de la celebració.

   Fra Francesc, nascut a Igualada el 1983, va començar el postulantat en el nostre orde a Arenys de Mar l’any 2001. Durant aquest temps, a més de completar els estudis de teologia, ha treballat sobretot amb els infants i joves de la catequesi, i ha tingut cura de la sagristia i de part de l’economia de la fraternitat. Pel mes de gener, si Déu vol, anirà a Madrid per seguir el curs de franciscanisme de l’Escola Superior d’Estudis Franciscans que els caputxins tenim al convent del Crist d’El Pardo. A més de les imatges de l’ordenació, us n’oferim algunes de la seva primera missa solemne a Arenys de Mar, el dia de la Immaculada, i de la que va celebrar a Igualada el diumenge 12 de desembre.  


Vida Franciscana
Cartell anunciador