ORDENACIÓ PRESBITERAL DE FRA CARLO (4 de desembre de 2010)


   El dia 4 de desembre, a la parròquia de santa Bàrbara de Sinnai (Sardenya), va ser ordenat prevere fra Carlo Frau, que actualment pertany a la nostra fraternitat d’Arenys de Mar. La celebració va ser presidida per mons. Giuseppe Manni, arquebisbe de Càller, i fou concelebrada per molts frares i altres preveres, i molt participada per la gent de la parròquia. Abans d’acabar, el ministre provincial dels caputxins sards i el senyor alcalde de Sinnai van fer uns discursos donant l’enhorabona al nou ordenat. Va seguir després un abundant i festiu refrigeri. L’endemà fra Carlo va celebrar la seva primera missa, que va començar amb una processó fins a casa de la seva família, on ell esperava. Durant el camí, la gent de Sinnai, els veïns i amics de fra Carlo, van tenir l’ocasió de demostrar-li el seu afecte. La predicació va anar a càrrec de fra Valentí Serra, de la nostra província de Catalunya. A la fi, hi va haver el tradicional gest del besamans.

   A més de fra Valentí, de la nostra província assistiren a la celebració també
fra Eduard Rey i fra Magí Setó. La vaga sorpresa dels controladors aeris va impedir l’assistència d’alguns frares més que havien de viatjar el mateix dia. També s’hi van fer presents alguns laics d’Arenys de Mar, que van ser acollits pels germans terciaris de Càller.

   Tornat a Arenys de Mar, fra Carlo va celebrar la seva
primera eucaristia en català el dia 19 de desembre, en el marc de l’habitual missa conventual.

Vida Franciscana