PROFESSIÓ SOLEMNE DE FRA FRANCESC SÁNCHEZ MONEGA (Arenys 11 de maig 08)

PROFESSIÓ SOLEMNE DE FRA FRANCESC SÁNCHEZ MONEGA (Arenys 11 de maig 08)
Notícia aparaeguda al diari "Catalunya Cristiana" el 22 de maig de 2008
Crònica
Vida Franciscana