PROFESSIÓ SOLEMNE DE FRA FRANCESC SÁNCHEZ MONEGA (Arenys 11 de maig 08)

Fra Francesc Sánchez Mogena

professa per sempre
la regla i vida dels framenors
en l’orde dels caputxins.

Arenys de Mar, 11 de maig de 2008
Diada de Pentecosta
Sant Ignasi de Làconi

Déu, per confondre els savis,
ha escollit els qui el món té per ignorants;
per confondre els forts,
ha escollit els qui són febles per al món;
perquè, si algú es gloria,
que es gloriï en el Senyor.
1Co 1, 27.31

 

PROFESSIÓ SOLEMNE DE FRA FRANCESC SÁNCHEZ MONEGA (Arenys 11 de maig 08)
 
Crònica
Vida Franciscana