PROFESSIÓ SOLEMNE DE FRA FRANCESC SÁNCHEZ MONEGA (Arenys 11 de maig 08)   El dia 11 de maig, festa de Pentacosta, el nostre germà fra Francesc Miquel Sánchez va fer la seva professió com a frare caputxí per a tota la vida a mans de fra Jacint Duran, el nostre provincial.

   La celebració va ser viscuda amb molta il·lusió per tota la fraternitat. Hi van assistir també molts frares d'altres fraternitats, i molta gent tant d'Arenys com d'Igualada.
††† ††††††   Van actuar com a testimonis fra Lluís de Reus i fra Jordi Marquet, de la fraternitat d'Igualada, que amb el seu acolliment van acompanyar els primers passos de la vocació de fra Francesc Miquel.
   En la música de la celebració vam tenir la col·laboració especial de l'Elisenda Alaball i l'Alba Riba, del grup de postcomunió. Acabada la celebració a l'església, ens vam trobar al menjador antic per a prendre plegats un refrigeri.
Notícia a la premsa
Vida Franciscana