PROFESSIÓ DE FRA JESÚS ROMERO I LAGATTO Arenys (07-01-07)

Entrevista amb motiu de la professió simple
Fotografies i homilia
PROFESSIÓ DE FRA JESÚS ROMERO I LAGATTO Arenys (07-01-07)
Vida Franciscana