ENTREVISTA A FRA JESÚS ROMERO Amb motiu de la seva professió simple

Cartell anunci
Fotografies i homilia
ENTREVISTA A FRA JESÚS ROMERO Amb motiu de la seva professió simple

PROFESSIÓ DE FRA JESÚS ROMERO I LAGATTO Arenys (07-01-07)

Cartell anunci de l'acte

ENTREVISTA A FRA JESÚS ROMERO Amb motiu de la seva professió simple
ENTREVISTA A FRA JESÚS ROMERO Amb motiu de la seva professió simple
Vida Franciscana