ORDENACIÓ DE PREVERE DE FRA EDUARD REY I PUIGGRÒS Arenys (22-05-05)

Crònica de l'ordenació
ORDENACIÓ DE PREVERE DE FRA EDUARD REY I PUIGGRÒS
Vida Franciscana