Temes de 2016

Tema gener: La humilitat en Santa Clara d’Assíssfrancesc

Tema febrer: El discerniment espiritual en Sant Francesc d’Assís. Les Admonicions IV: “Que ningú no s’alteri pel pecat d’altri”

Tema març: Actituds cristianes davant la malaltia i la mort

Tema d’abril: El discerniment espiritual en Sant Francesc d’Assís. Les Admonicions V: “La Paciència”

Tema maig: : El llibre de Job: Quan Déu respon “a la jueva”

Tema juny: Mossèn Ballarín

Tema octubre: Laudato SI’

Tema novembre: El discerniment espiritual en Sant Francesc d’Assís. Les Admonicions VI: “L’amor veritable”

Tema desembre: Del consumisme a la sobreitat.