RESIDÈNCIA ASSÍS (SANT QUIRZE DEL VALLÈS)
Trobada festiva 13 maig 2006
Recés de laics 15 feb 2014
REVISTA LA FAMILIA D'ASSÍS
Nº35 feb 2011
Nº36 maig 2011
37
Nº38 abril 2012
Nº39 oct 2012
Nº40 març 2013
Nº41 març 2014
DADES DEL CENTRE

Despatx i informació:

Residència Assís 93.721.41.16
Despatx Pompeia 93.416.09.86

Residència
Can Ponsich s/n
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Tel. 93 721 41 16 / 93 721 47 05
Fax. 93 721 47 08
Email:
direccio@fassis.es


HISTÒRIA
RESIDÈNCIA SANT QUIRZE

RESIDÈNCIA SANT QUIRZE

   La Residència Assís va néixer oficialment el 9 d’abril de l’any 1973, fruit de la iniciativa del Pare Caputxí Lleó de Vilalba i de l’esforç de molts dels seus col·laboradors i benefactors.

    Aquella idea va anar cristal·litzant fins a la realitat d’avui.

UBICACIÓ I SUPORT

Ubicació
   La Residència Assís està ubicada a la població de Sant Quirze del Vallès.

    Acull i dóna suport social, d’habitatge i sanitari a un gran nombre de persones grans que reben un alt nivell de qualitat en atenció professional i humana pel desenvolupament diari de les seves vides.

Suport
   La Fundació benèfica Assís compta per al seu manteniment, amb generoses ajudes i aportacions particulars petites i grans, així com també amb el suport de diverses Fundacions i Institucions. Esperem que totes elles i altres que poguessin venir, seguiran contribuint en el futur que la tasca de la Residència Assís no s’aturi.

RESIDÈNCIA SANT QUIRZE
   
Si vols col.laborar al manteniment de la residència Assís pots baixar-te i omplir la butlleta d'ajut següent:
Descarregar Adobe Reader
MISSIÓ I VISIÓ

   La Fundació Privada i Benèfica ASSÍS és una entitat sense afany de lucre amb una clara vocació de servei, recolzament i suport a la gent gran més desfavorida.

   El caràcter benèfic de la Fundació es concreta en l’ajut a aquelles persones usuàries  que, per els seus pocs recursos econòmics, no poden fer front al cost real de la seva estada residencial, essent  assumit el diferencial per la pròpia institució, respectant la confidencialitat d’aquests ajuts i no marcant diferencies en l’atenció i l’estimació que és sempre igual per a totes les persones usuàries.

   MISSIÓ: oferir atenció integral de qualitat a persones grans, amb pocs recursos econòmics i diferents graus de dependència.

La Fundació ASSÍS desenvolupa la seva finalitat fundacional a la Residència ASSÍS on s’ofereix:

  • un entorn substitutiu de la pròpia llar
  • adaptació personalitzada als diferents graus de necessitat d’assistència,
  • suport  i potenciació del manteniment del grau d’autonomia personal i social,
  • ajuda a la integració de la persona gran en un nou entorn de convivència, en el moment d’ingrés.
  • suport a la consolidació de la realitat vital en el marc residencial
  • tracte humà, professional i càlid.
   VISIÓ: desenvolupar una tasca social envers  la gent gran necessària en la nostra societat, donant suport i acolliment integral a persones grans, plantejant un pla de treball personalitzat des d’una perspectiva integradora, de potenciació de l’autoestima i d’estimulació d’interès per la realitat que ens envolta
Memòria 2011
  • donant un suport i l’acolliment integral a persones grans amb pocs recursos econòmics i necessitat de suport.
  • fent el plantejament d’un pla de treball personalitzat des d’una perspectiva integradora i de potenciació de l’autoestima,
  • tenint cura i atenció per les mancances de salut i d’altres de caire social, com poden esser la soledat i la falta d’atenció emocional.
  • estimulant  l’ interès per la realitat que els envolta.

VALORS:  humans, ètics i cristians de la Fundació marquen una diferència essencial en la manera de fer i de sentir, en la manera de treballar i de donar resposta a les necessitats de tots, essent un valor afegit que ens distingeix i diferencia d’altres entitats.