CONSELL DE LAICS: RECÉS DE QUARESMA (27 febrer -2010)

   Organitzat per el Consell de Laics de la Província caputxina de Catalunya va tenir lloc el dia 27 de febrer  al convent dels Caputxins de Sarrià.

   Va haver-hi una bona assistència de totes les comunitats, es varen superar les seixanta persones. Va centrar la trobada el tema “ La Pasqua llum del nostre itinerari quaresmal”.

  Després d’una exposició a càrrec de Josep Manuel Vallejo, tots els participants varen poder meditar sobre el tema en un llarg espai de silenci i reflexió en tot l’àmbit del convent , en especial a l’horta, el bosquet i dins l’església.

   Els que ho desitjaren varen compartir la seva experiència de pregària en reunions de grup.
 L’acte finalitzà en una Eucaristia molt participada, celebrada en l’altell de l’edifici annexa al convent i amb un dinar amical participat per tots els assistents.