Recés a Sant Martí del Montnegre, 11-12 de febrer

Recés febrer