Publicació: "ESTUDIOS FRANCISCANOS"
Publicació: "ESTUDIOS FRANCISCANOS"
REGLAMENT DE LA REVISTA "ESTUDIOS FRANCISCANOS”


(Fou aprovat pels germans ministres provincials de la CIC en la reunió del dia 13 de maig de 1983)

Portada d'un exemplar
 
Índex de publicacions