Primers vots de fra Antoni Morales 5/07/19

El dia 5 de juliol, a la capella de les germanes franciscanes de Tiana, fra Antoni Morales ha fet els seus primers vots com a frare caputxí en la nostra Província de Framenors Caputxins de Catalunya i Balears. Ho ha fet en la missa conclusiva de la nostra setmana de recés anual, que ha estat predicat aquest any per fra Štefan Kožuh, de la Província Caputxina d’Eslovènia, deixeble del mestre de pregària que fou fra Ignacio Larrañaga.