Presentació del llibre: el càntic de les criatures

llibre sor Isaura