Pompeia: pregària contemplativa 28 de juny

2019taizejuny