L'HORA DEL TALLAT
  COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT


         Allò que realment val la pena es troba en permanent debat, crítica i reflexió. Té un peu calçat en centres de recerca, universitats o aules d'estudi i l' altre descalç, al carrer o en el
fang.  I anem fent passos gràcies  als conflictes entre els dos peus i dels conflictes de cada un d'ells.

         Dins l'àmbit de la Cooperació al Desenvolupament el debat i el conflicte han de ser continus i permanents perquè cal avançar molt.

         Des dels mitjans de comunicació anem sentint molts tòpics, crítiques destructives i confusions de la part per el tot, sobre molts àmbits. La Cooperació al Desenvolupament no s'en'escapa. Cal allunyar-se dels debats acalorats, de les presses publicitàries i de les audiències de "zàpping". Però, és necessari que anem pensant sobre el sentit i el significat de la paraula cooperació.

        He trobat aquesta definició: acció col·lectiva que persegueix un benefici comú. Llegint-la ja ens adonem de la necessitat de replantejar-nos la Cooperació des dels seus inicis.

        Quin espai tenen les Ong's, les contraparts, les comunitats i les persones del Sud en aquesta cooperació?  Quin Desenvolupament volen per a ells? Quin Desenvolupament volen per a nosaltres? Els deixem parlar? Apadrinem les seves opinions?

        Són molt poques les Ong's del Nord que s'atreveixen a escoltar el Sud i encara menys les que es dediquen a amplificar la veu del Sud.
Però, n´hi ha.

        El nostre Desenvolupament que s'inicia en l'espoli (des de la Colonització al Neoliberalisme actual sobren exemples), que és totalment insostenible i que és impossible d'universalitzar no ens
permet ser referents de res.

        ¿A qui hem d'ajudar quan no sabem què fer amb els nostres propis residus, amb la nostra violència, quan generem exclusió i terrorisme i quan desemboquem els nostres conflictes en guerres?

        No és hora de demanar ajuda?  Com s´ho fa en el Sud per suportar la injustícia? Com resisteixen el nostre Desenvolupament? Com redueixen, reciclen i reutilitzen els residus? Com s´ho fan per resistir colonitzacions i neoliberalismes? Com acullen els estrangers?
Com conserven les llengües, la cultura i l'esperança?

       Comença a ser hora de fer preguntes i escoltar. Cal que el Sud cooperi amb el nostre Desenvolupament. El nostre camí de canvi climàtic, exclusió i consum no ens serveix ni per nosaltres ni per ells.

       Quin camí ens intenten explicar des de fa segles? Perquè no editen tríptics? Perquè no els convidem a  fer conferències? Perquè no els deixem que ens expliquin les seves creences, les seves costums, les seves llengües, les seves ferides, les seves esperances?  Algú ha
vist que ens vinguin a construir latrines?    Deixem que ens facin un projecte de desenvolupament a casa nostra?

        No són pocs els coneixements que han vingut i que ens vénen del Sud. En economia podríem començar pels  números àrabs i arribar als microcrèdits. I en cada sector en tenim nombrosos exemples. Però, escoltem poc i de seguida ens n'apropiem.

        Ara mateix el nostre Desenvolupament s'aguanta gràcies a molts cooperants del Sud que ens cuiden quan som segons la productivitat "massa petits" i "massa grans". Són, com molts altres, uns cooperants sense subvencions, sense un "marc lògic" de projecte, sense quotes de
soci, sense contrapart, sense premis a la solidaritat i moltes vegades sense papers i amb un sou de misèria.

        Continuem des de fa segles tenint una assignatura pendent. Per poder començar a parlar de Cooperació ens cal escoltar i deixar-nos ajudar.  Així és possible que aconseguim que algun dia no hi hagi lleis d'estrangeria enlloc. Seria molt greu que el Sud optés pel nostre Desenvolupament.

       Si us plau, cooperem! Ajudeu-nos!

El tallat

L'hora del tallat