pastoral
TROBADA DE CATEQUISTES DE LA PROVÍNCIA (6 març 2010)
 
   Dissabte 6 de març, a la Residència Assís de Sant Quirze del Vallès, vam celebrar la segona trobada de catequistes de tots els nostres convents.

   Érem un grup de vint-i-cinc, que veníem de Sarrià, Pompeia, Arenys de Mar i l'Ajuda. Als catequistes es van afegir una bona colla de residents d'Assís.

   El dia va començar amb un cafetó i unes galetes, seguits per una benvinguda amb titelles (sant Francesc, santa Clara i un personatge representant cada convent) que havien preparat els de l'Ajuda. Després, també amb titelles, vam recordar la paràbola del Fill Pròdig (o del Pare que perdona) i per grups férem una dinàmica en la qual la paràbola va ser ocasió per parlar sobre la nostra catequesi.

   Seguidament, celebràrem l'eucaristia, i fra Eduard va fer una petita xerrada en la qual, tenint sempre com a referència la figura de sant Francesc, va intentar de traslladar algunes preguntes als assistents: És Déu realment el centre de la nostra catequesi? Transmetem una experiència de pregària? És adequat traduir (com fem sovint) el llenguatge religiós en llenguatge de valors? La xerrada havia estat penjada prèviament en el blog "A la caputxina". La xerrada va ser ocasió d'un diàleg cordial i sincer sobre les diverses experiències de cadascú.

   Finalment, amb el que entre tots havíem portat, vam fer un molt bon dinar i, després d'una avaluació i "l'hora dels adéus" ens en vam entornar cap a caseta.