pastoral
RECURSOS PASTORAL
Grups de diàleg i pregària
Catequesi d'infants (Arenys)
Catequesi d'adults (Sarrià)
Catequesi d'infants (Sarrià)
pin
Cants
pin
Isabel d'Hongria
pin
Sant Francesc d'Assís
pin
Homilies
pin
Màrtirs, testimonis de fidelitat
Giotto
El pessebre de Greccio...(Fr TCelano)
Any nou: Santa Maria Mare de Déu
Meditació nadalenca
Recés d'agents de Pastoral (Arenys'09)
Iª Trobada catequistes (R.Assís-09)
clic
Presentació família franciscana 2009
pin
IIª Trobada catequistes (R.Assís-10)
clic
Peregrinatge a Terra Santa (crònica)