Formació Bíblica - PROGRAMA CURS 2006 - 2007
(1) L'ESSENCIAL DEL CRISTIANISME

L'ESSENCIAL DEL CRISTIANISME

L'ESSENCIAL DEL CRISTIANISME

(2) JESÚS VISCUT PER SANT PAU

(3) JESÚS VISCUT PER SANT JOAN

L’experiència de Damasc (Act 9)

L’Ésglésia, Cos de Crist: “un sol cos amb molts membres” (1Co,12).

Al centre, l’Amor -Caritat (1Co,13).

Viure com a ressuscitats (2Co 5)

La vida en l’Esperit Sant (Rm 8 i 12; Ga 5)

Estimar, plenitud de la Llei (Ga 5).

La Llei i la Gràcia. “Tot és permès..”

Crucificats amb Crist (Rm 13). Quan sóc feble, aleshores sóc fort

Viure cristianament (Ef 4-5). Viviu contents” (Fl 4)

El servei: “acolliu-vos els uns als altres, tal com Crist...” (Rm 15).

Dies: Divendres, 24 de novembre,
1, 15 i 22 de desembre de 2006.

Hora: 10h nit.

El Ressuscitat viu en la comunitat.

Pròleg (1, 1-18): La Paraula, bressol de tot, s’ha fet carn.

“Rabí, on t’estàs?” (1,35)

Jesús, la veritat (8,31; 14, 6)

Jesús la Font de la Vida:
- Jesús, l’aigua de la vida (Cap.4)
- Jesús, el pa de vida (Cap.6).
- Jesús, la llum del món (Cap.8).
- Jesús, el Bon Pastor (Cap.10).
- Jesús, Camí que porta al Pare (Cap.14).

La manera d’estimar de Jesús: “renteu-vos els peus els uns als altres”. (Cap.13)

Jesús, Relació amb el Pare (Cap.17).

Dies: Els Divendres, de
març de 2007

Hora: 10h nit.