HISTÒRIC DE NOVETATS PUBLICADES
ANY 2014

Gener 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Febrer 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Març 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Abril 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Maig 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Juny 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
XXXVIII Capítol Provincial (30 juny - 4 juliol 2014)

inici

Juliol 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
   

inici

Agost2014
pin
pin
pin
pin
pin
Homilies d'en Cinto
pin
Igualada: butlletí 114 agost 2014
pin
Una frase una pregària - 499

inici

Setembre 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Octubre 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Novembre 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Desembre 2014
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici