HISTÒRIC DE NOVETATS PUBLICADES
ANY 2013

Gener 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Febrer 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Març 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
   

inici

Abril 2013
pin
Una frase una pregària - 436
pin
Dia del Senyor: 2n D PASQUA
pin
Igualada: Butlletí 98 ABRIL 2013
pin
CEDRE: Ajuda a fer créixer...2
pin
Arenys: Germanor ABRIL
pin
DiP tema del mes: MAIG 13
pin
CEDRE: Memòria 2012
pin
Pompeia: formació adults 11 a
pin
CEDRE: Ajuda a fer créixer...3
pin
Dia del Senyor: 3r D PASQUA
pin
Una frase una pregària - 437
pin
Pompeia: Butlletí 640
pin
Notícies: programa biblioteca Centanari Vives i Tutó
pin
Notícies: al servei de les escoles
pin
Llibre: Con cartones por la calle
pin
Sant Martí: Recés de Pasqua
pin
Sarrià: Butlletí 585
pin
Sarrià: Catequesi d'adults 18 a
pin
Notícies: Unió Religiosos/es Cat
pin
Pregar és ...
pin
Una frase una pregària - 438
pin
Dia del Senyor: 4t D PASQUA
pin
Què celebrem?
pin
Arenys: conferència C.Vives
pin
S.Martí: camí, pregària i silenci
pin
Editorial Claret publica el llibre
pin
Centenari Vives i Tutó + actes
pin
Una frase una pregària - 439
pin
Dia del Senyor: 5è D PASQUA
pin
Sarrià: Butlletí 586
pin
"El porquet valent"
pin
Jornades d'Estudis Fransicans
pin
Article sobre la presentació

inici

Maig 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Juny 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin


inici

Juliol 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin


inici

Agost 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Setembre 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Octubre 2013
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Novembre 2013
pin
pin
Trenta anys a la presó
pin
Pompeia/L'Ajuda: Butlletí nov-13
pin
Igualada: Butlletí 105 nov. 2013
pin
Notícies: presentació a S.Feliu C
pin
Notícies: presentació a Arenys
pin
Notícies: Càntic de les criatures
pin
Notícies: Suplement Full Dominic
pin
Una frase una pregària - 465
pin
Comprensió lectora
pin
Sarrià: Butlletí 594
pin
DiP tema del mes: DESEMBRE 13
pin
Arenys: Germanor NOV 13
pin
Sarrià:Catequesi d'adults 21 Nov
pin
Una frase una pregària - 466
pin
Pompeia: Recés d'Advent
pin
Pompeia: Catequesi d'adults 19d
pin
L'home, animal violent?
pin
"Et menjaria a petons"
pin
Una frase una pregària - 467
pin
L'Ajuda: Recés d'Advent

inici

Desembre 2013
pin
Una frase una pregària - 468
pin
Igualada: Butlletí 106 des. 2013
pin
pin
Una frase una pregària - 469
pin
DiP tema del mes: GENER 14
pin
Pompeia: Trobada fraterna 11g
pin
Sarrià: Butlletí 596
pin
Una frase una pregària - 470
pin
El Déu diner no té ateus
pin
Dia del Senyor: 4d d'ADVENT
pin
Dia del Senyor: NATIVITAT

inici