HISTÒRIC DE NOVETATS PUBLICADES
ANY 2010
†††

Gener 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Febrer 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Març 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici


Abril 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Maig 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Juny 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici

Juliol 2010
pin
pin
pin
pin
pinAgost 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pinSetembre 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
Fra Jesús prof. solemne 5/9/10
pin
pin
pin
pin
pinOctubre 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pinNovembre 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pinDesembre 2010
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

inici