Nova biografia de sant Francesc

Acaba de sortir aquest llibre sobre la vida de sant Francesc, redactat per fra Mateu Sanclimens a partir de la vida del Poverel·lo de fra Antoni M. de Barcelona (1927), el llibre de fra Miquel Colom Francesc d’Assís, l’home evangèlic (1995) i el de Jacint Duran El “Càntic de les Criatures” de sant Francesc (2013). El llibre està il·lustrat amb unes aquarel·les molt boniques de Miquel Oliveras, fruit d’uns dibuixos sobre el terreny realitzats en un pelegrinatge als llocs franciscans l’estiu passat.

El podreu trobar aviat a les llibreries i als convents caputxins.

portada