PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE VALENTÍ SERRA DE MANRESA 6 maig 2014

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE VALENTÍ SERRA DE MANRESA 6 maig 2014

 

L’Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya fou el bell escenari de la presentació del llibre “Els Frares Caputxins de Catalunya de la Segona República a la Postguerra (1931-1942)”, de fra Valentí Serra de Manresa, que tingué lloc el passat dimarts 6 de maig.
El Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia, donà la benvinguda en nom de la Facultat i presentà els diversos membres de la taula.
El Dr. Joan Ferrer, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i amic de l’autor, va fer una intervenció sobre el conjunt de l’obra històrica de fra Valentí, assenyalant que aquest és el seu novè volum dins la Col·lectània Sant Pacià. Va dir que fra Valentí ha compost una obra centrada en la història dels Caputxins a Catalunya que abasta des de l’any 1700 fins el 1942. Indicà que l'art del bon historiador és saber quines són les categories que mouen processos històrics i teixir-les d’elements anecdòtics, i que fra Valentí il·lustra bé els seus llibres amb referències a la vida quotidiana dels frares. Ferrer va llegir alguns fragments seleccionats, tot assenyalant que la història dels frares caputxins és ben singular, rica i variada, i que dels nou volums, aquest darrer és el més dramàtic de tots, perquè el món de la guerra civil va ser de desolació i destrucció i va esdevenir un drama moral.
El Dr. Joan Bada, professor emèrit de la Facultat de Teologia, i director de la tesi de fra Valentí, comentà que ja en aquell moment, l'any 1995, va sorgir la idea de fer una història dels Caputxins a Catalunya en diferents volums. Bada indicà que aquest llibre afronta una temàtica ben difícil, sobretot l’etapa dictatorial i republicana que desembocà en la guerra civil. Digué que fra Valentí té un bon esperit lògic i crític, i és un gran coneixedor de les fonts. Bada explicà el contingut de cadascun dels cinc capítols: l'ambientació i la puresa bibliogràfica i els límits de la recerca; la situació de Catalunya en temps de la dictadura de Primo de Rivera i de la Segona República, el repte de la catalanitat i el de l’anticlericalisme; la guerra civil, la destrucció dels convents i la persecució religiosa; l’exili i la vida conventual; i la difícil represa en la Postguerra. El professor demanà que fra Valentí pugui continuar ensenyant la Història com ho fa habitualment a través dels seus llibres. 
El Dr. David Abadias, director de les Publicacions de la Facultat, indicà que fra Valentí sempre aporta en els seus llibres un bon rigor, una temàtica interessant, i una agradable lectura fruit d'una correcta estructuració de l'obra. Aquest és el primer volum de la Col·lectània Sant Pacià que es publica en aquest curs 2013-2014 i amb un nou format visualment més impactant.
Fra Gil Parés, Provincial dels Frares Caputxins de Catalunya i Balears, indicà que el contingut del llibre descriu una etapa dolorosa de la nostra Història, ja que quan un poble s’oblida de Déu s'arriba al desastre. Digué que cal recuperar la memòria i veure fins a quin punt podem arribar a fer-nos mal i com hi ha hagut germans que han patit i han donat la vida, amb amor, per fidelitat a Déu. Remarcà que cal recuperar la nostra Història encara que sigui dolorosa, des de la fe, des de Déu. Fra Gil recordà que les Constitucions dels Caputxins defineixen el frare com aquell que segueix a Crist pobre, humil i crucificat, i que en aquest llibre es descobreixen germans que van viure així. Finalitzà la seva intervenció assenyalant que cal ser testimonis d’esperança i sobre les cendres tornar a construir i renéixer.
Fra Valentí indicà que, en el moment d’escriure el llibre, intentà afrontar aquesta etapa històrica des de la màxima honestedat possible, oferint la història sense maquillatges, en la seva realitat. Digué també que aquest volum pot servir com a petita síntesi de la Història religiosa a Catalunya durant els anys de la Segona República, la Guerra Civil i la Postguerra. Va agrair l’assistència dels membres de la taula, dels assistents, entre ells bastants germans caputxins, i va agrair a Déu els seus dons i beneficis.
El degà de la Facultat, Dr. Armand Puig, lloà aquest llibre i l’honestedat de l’autor, remarcant que l'obra trenca tòpics i maniqueismes. Indicà que és un llibre que entra en el drama existencial de moltes persones que volien viure fidels a la seva fe i a la seva terra, gent que va viure aquestes dues fidelitats de manera dolorosa i esquinçada, entre ells els caputxins. Va definir aquella època com a desastrosa humana i espiritualment, que va dur moltes persones fins al testimoni martirial. Mn. Armand expressà que cal reescriure el passat, sense ideologies, per no tornar-lo a repetir, i que tenim el desafiament de comprendre’l per poder-lo purificar.
Durant la presentació es van projectar algunes fotografies dels diversos convents caputxins malmesos durant aquell període. L'acte acabà amb les paraules del degà de la Facultat esperonant a construir una història de l’Església catalana del segle XX per a la qual els llibres de fra Valentí poden servir de carreus.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE VALENTÍ SERRA DE MANRESA 6 maig 2014
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE VALENTÍ SERRA DE MANRESA 6 maig 2014
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE VALENTÍ SERRA DE MANRESA 6 maig 2014
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE VALENTÍ SERRA DE MANRESA 6 maig 2014
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE VALENTÍ SERRA DE MANRESA 6 maig 2014
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE VALENTÍ SERRA DE MANRESA 6 maig 2014
[+] notícies
Tonar a cartell