PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE FRA PERE CARDONA (4 abril 2014)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE FRA PERE CARDONA (4 abril 2014)

  Presidit per l’alcalde de Manresa, Sr. Valentí Junyent, el 4 d’abril se celebrà l’acte de presentació del llibre de fra Pere Cardona sobre la presència del caputxins a la ciutat de Manresa, El convent de framenors caputxins de Manresa (1582-2007). Aproximació històrica. L’acte tingué lloc a l’auditori de la Plana de l’Om, amb força assistència. La mesa estava formada pel Sr. Jaume Serra, president del Centre d’Estudis del Bages, fra Gil Parés, provincial dels Caputxins, fra Pere Cardona, autor del llibre i fra Valentí Serra, arxiver del caputxins, que feu la presentació del llibre.

 

 


    Fra Valentí, en la seva intervenció glossà la tasca de l’historiador i la seva importància a l’hora de cercar la significació dels esdeveniments i els mòbils que impulsaren els agents dels fets. Després va situar la Reforma dels Caputxins i l’arribada dels primers frares a Barcelona el 1578, a instàncies del Consell de Cent. Remarcà després el fort idealisme d’aquests frares que vivien amb una gran pobresa i austeritat i eren moguts per un notable zel apostòlic. El 1582, impel·lits pels vilatans de Manresa, els frares que pretenien obrir presència a Vilafranca i Solsona, hi varen fundar el primer convent. Fra Valentí va remarcar la tasca pastoral, social i caritativa dels frares al llarg d’aquests 425 anys, ressaltant la influència espiritual en tantes persones de la ciutat, de la que n’és una mostra el mateix alcalde que va formar part de l’equip de catequistes de l’autor del llibre en els seus anys d’estada a Manresa.

 

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE FRA PERE CARDONA (4 abril 2014)
[+] notícies