PRESENTACIONS EL MES DE FEBRER DEL LLIBRE DE FRA JORDI CERVERA

Presentació als convents
   
16 de febrer / 19'30 Fraternitat de Pompeia
21 de febrer / 19:00 Fraternitat de Sarrià
23 de febrer / 19:30 Fraternitat d'Igualada
   
[+] notícies
Descarregar cobertes del llibre- pdf