CRÒNICA DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE - 17 abril 2012

Presentació del llibre: La predicació dels framenors caputxins des de l'arribada a Catalunya al Concili Vaticà II (1578-1965) de Fra Valentí Serra
COL·LECTÀNIA SANT PACIÀ. Facultat de Teologia de Catalunya

   El passat dimarts dia 17 tingué lloc a la Facultat de Teologia la presentació del número 100 de la Col:lectània Sant Pacià escrit per Fra Fra Valentí Serra.
Obrí l’acte el Degà de la Facultat de Teologia Mn. Armand Puig, donant la benvinguda a tots els presents i agraint a Fra Valentí la seva valuosa tasca.

CRÒNICA DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE - 17 abril 2012
CRÒNICA DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE - 17 abril 2012

   La primera intervenció va anar a càrrec de Josep Castanyé, director del Secretariat de Publicacions de la FTC. Va fer un repàs dels diferents títols que des de l’any 1955 s’han publicat a la Col·lectània Sant Pacià, que recull obres de recerca sobre temes d’interès teològic i eclesial. Ressaltà el fet que aquest és el vuitè volum que publica Fra Valentí a la col·lecció, i és precisament el número 100.
A continuació Joan Bada, professor emèrit de la FTC i de la Facultat d’Història de la UB, gran coneixedor de la història de l’Església catalana i universal. Ens explicà que entendre què i com es predicava en cada època, permet comprendre l’evolució de la societat catalana. Senyalà que els mapes que s’inclouen ajuden a visualitzar el ressò de la predicació a tot el territori.
Joan Ferrer, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, en un to distès va dir que aquest llibre permet acostar-nos al pensament de la gent. Obre finestres a les vides quotidianes de l’època tot explicant, entre altres coses, la manera de vestir, el balls... Va voler deixar clar que tota aquesta informació té un valor antropològic importantíssim i que és, en definitiva, una proposta apassionant que ens fa seguir, de la mà dels bons frares caputxins, la vida quotidiana de la gent, tot comunicant l’Evangeli de l’amor de Déu.

CRÒNICA DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE - 17 abril 2012
CRÒNICA DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE - 17 abril 2012

   Fra Gil Parés, Ministre Provincial dels Frares Caputxins, va dir que en aquest llibre veu reflectit el testimoni dels seus germans que treballen perquè arribi a tothom la Bona Nova de l’Evangeli i lluiten per contagiar el convenciment que seguir  Jesús val la pena.
Fra Valentí afirmà que li ha interessat molt fer aquest llibre. Convidà a llegir el llibre per descobrir la identitat del poble català amb la vivència de la fe.
El degà de la Facultat tancà l’acte ressaltant que darrera d’una bona divulgació hi ha una bona recerca i invitant a Fra Valentí a fer un volumet divulgatiu de les seves investigacions. I va valorar la publicació de llibres com aquest com un pulmó intel·lectual, tot posant la Paraula de Déu a l’abast de tothom.

CRÒNICA DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE - 17 abril 2012
CRÒNICA DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE - 17 abril 2012
[+] notícies
Anunci de la presentació