PELEGRINATGE CRIST DE SANT DAMIÀ

PELEGRINATGE CREU DE SANT DAMIÀ

 

       PELEGRINATGE DEL CRIST DE SANT DAMIÀ EN OCASIÓ DELS 800 ANYS DE L’INICI DE LA
FORMA DE VIDA DE LES CLARISSES

SANTA CLARA  (Reus)
del 18 al 28 de març

SANTA Mª DE PEDRALBES (Barcelona)
del 28 de març al 7 d’abril

DIVINA PROVIDENCIA  (Barcelona)
del 7 al 14 d’abril

SANTA CLARA (Ciutadella)
del 15 al 26 d’abril

DIVINA PROVIDENCIA (Girona)
del 28 d’abril al 9 de maig

FRATERNITAT DE SANTA CLARA (Girona)
del 9 al 28 de maig

PELEGRINATGE CREU DE SANT DAMIÀ
+ Notícies