MATINAL DE QUARESMA (març 2011)
   Com solem fer cada trimestre, els caputxins de Catalunya ens vam trobar a Arenys de Mar per fer una de les nostres matinals de reflexió entorn d’un tema. En aquest cas ens va adreçar la paraula el bisbe auxiliar de Barcelona Sebastià Taltavull, que ens va donar la seva visió sobre el moment actual de l’Església, d’una manera molt franca i senzilla, i posant especial èmfasi en el paper de la vida religiosa.

   Cap a les dotze ens vam aturar per un petit refrigeri, i vam continuar amb una estona de diàleg, molt pròxim i fluid, entre el ponent i els frares assistents. Després vam anar a la cripta a fer la pregària de sexta i l’acció de gràcies pels cinquanta anys de ministeri sacerdotal de fra Marcel Fondevila, que no vam poder celebrar l’any passat per problemes de salut. Durant el dinar, el ministre provincial va fer alguns regals: al senyor bisbe alguns llibres representatius de la nostra província i a fra Marcel un altre llibre per l’aniversari que celebràvem.
MATINAL DE QUARESMA (març 2011)
MATINAL DE QUARESMA (març 2011)
+ Notícies