PRESENTACIÓ D'UN NOU LLIBRE DE FRA VALENTÍ DE MANRESADescarregar coberta del llibre

   Els frares caputxins i l’editorial Mediterrània us conviden a la presentació del llibre HERBES REMEIERES de fra Valentí Serra de Manresa que tindrà lloc  a  la sala d’actes del convent de caputxins de Sarrià el dimarts 13 de desembre, festa de Santa Llúcia, a les 19,30 h.

   Glossaran l’obra el Dr. Miquel Ylla-Català, de la Reial Acadèmia de Farmàcia , i el Dr. Ferran Oller, apotecari de Les Corts de Sarrià.

   Barcelona, desembre 2011
   S’oferirà als assistents un manat d’herbes remeieres