NOU DVD: "NUEVAS PRÁCTICAS SOCIALES INSPIRADAS EN TEXTOS BÍBLICOS

   Nuevas prácticas sociales inspiradas en textos bíblicos, Eulogos Media 2009

   Aquest DVD dirigit per Francesc Grané, conté 30 petits reportatges sobre testimonis que encarnen valors que brollen dels textos bíblics. “La idea –diu l’autor – és fer descobrir que el text bíblic ha estat i encara és generador de noves pràctiques socials i formes de vida diferents de les habituals”.

   L’acollida d’immigrants, compartir l’habitatge, l’acompanyament de les prostitutes,  humanitzar l’empresa, viure amb tendresa, difondre el perdó…, són àmbits on es mostra com el Cristianisme és un model de vida alternativa i humanitzadora. Juntament amb els testimonis es combinen comentaris als textos bíblics realitzats per especialistes com Armand Puig, Francesc Torralba, o Pere Lluís Font.

   Més informació: www.eulogosmedia.com

NOU DVD: "NUEVAS PRÁCTICAS SOCIALES INSPIRADAS EN TEXTOS BÍBLICOS

   
[+] notícies