NOTA DE PREMSA DE LA REUNIÓ D'ABATS I PROVINCIALS

NOTA DE PREMSA DE LA RAP

Els infrascrits, membres de la Reunió d’Abats i Provincials (RAP), fan constar la seva adhesió a les manifestacions de l’abat de Montserrat fetes en l’homilia de diumenge a la missa conventual i, a més, a propòsit de la nota de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), del dia 31 del passat mes de gener, creuen oportú de declarar:

 

La nota de la Comissió Permanent de la CEE, del dijous, dia 31 del passat mes de gener, ha estat causa d’una polèmica molt inoportuna. D’ella no ens plauen alguns dels continguts, propensos a ser manipulats a pocs dies de la contesa electoral del 9 de març vinent. En concret volem deixar clar davant l’opinió pública:

  • Que ningú no ha de ser obligat a consciència a comprometre’s, a través especialment del vot, amb cap opció política. Com a creients, lliures i fidels a la crida, entenem que les opcions temporals, tot i merèixer-nos respecte, mai no aconseguiran de satisfer les nostres ànsies de bé comú, de justícia i pau per a tothom.
  • Que l’Església, la comunitat dels qui fem l’experiència creient de Jesucrist i el seu evangeli, no ha de ser posada al servei de cap tendència política, ni directament ni indirectament.
  • Que mai, ni en els moments més tensos de convivència social, hem de desistir de treballar mitjançant el diàleg per la resolució dels conflictes, com, d’altra banda, ha fet l’Església adés per iniciativa pròpia, adés a petició de les parts litigants.
  • Que agraïm l’esforç dels bisbes catalans pel seny i la mesura en els actuals moments de crispació. Al respecte ens sentim identificats amb l’estil de la seva carta pastoral Creure en l’evangeli i anunciar-lo amb nou ardor.

 

Josep Alegre, abat de poblet, president; Josep M. Soler, abat de Montserrat; Enric Benito, prior de Solius; Jacint Duran, provincial dels caputxins; Josep Castellà, provincial dels carmelites descalços; Màxim Muñoz, provincial dels claretians; Jaume Pallarolas, provincial dels escolapis; Josep Martí, provincial de les escoles cristianes; Francesc Vilà, provincial dels franciscans; Xavier Barceló, provincial dels maristes; i Joan Codina, provincial dels salesians. Joan Botam, secretari.

Barcelona, 4 de febrer de 2008.

[+] notícies