TRASPÀS DE FRA ROSSEND VENDRELL - 13/01/07

Veure Històries de frares
Llibre de fra Rossend

TRASPÀS DE FRA ROSSEND VENDRELL - 13/01/07

TRASPÀS DE FRA ROSSEND VENDRELL - 13/01/07
 

 

   Fra Rossend Vendrell ha estat cridat a la casa del Pare el dissabte 13 de gener.
Va néixer a Ordal el 5 de maig de 1924 i vestí l’hàbit caputxí el dia 23 de desembre de 1943, rebent el nom de fra Esteve d’Ordal.

    Després d’uns anys a Arenys ajudant a la cuina, fou destinat a Igualada, on tingué cura dels infants del Seminari Seràfic. Per problemes de salut, fou traslladat a Sarrià, on es dedicà durant més de trenta anys a l’atenció de la porteria, essent molt estimat especialment pels pobres. També féu d’ecònom de la fraternitat i dirigia els cants a les eucaristies amb gran fervor. L’any 1996 fou destinat a Arenys de Mar, on ha estat un referent de vida fraterna per als novicis i estudiants.
L’Eucaristia de comiat serà dilluns 15 de gener a dos quarts de quatre de la tarda al convent de Sarrià (Cardenal Vives i Tutó 2-16).

   Lloat sigueu, Senyor meu,
per la nostra germana, la mort corporal,
de la qual cap home no pot escapar.

   Benaurats aquells que trobarà en la vostra santíssima voluntat!

[+] notícies