CRISTINA KAUFMANN

   Ara farà un any, el dimarts de pasqua, ens va deixar la germana carmelita de Mataró, Cristina Kaufmann. Una persona entranyable, una dona de Déu que traspuava, en la seva simplicitat i proximitat, la transparència de l'Esperit Sant.

   Dona de consell i diàleg profund, va ser una gran companya de camí pels qui tinguérem el goig de tractar amb ella, i referent espiritual per molts a través dels seus articles i entrevistes als mitjans de comunicació.

   Ara les seves germanes carmelites de Mataró ens ofereixen en dos volums un recull dels seus escrits, presentats pel pare Josep Vives, SJ que són fruit de trobades, recessos, cursets que sovint li demanaven.

   També ha sortit fa poc aquest DVD, amb una entrevista que en Francesc Grané li va fer al 1996, on tracta temes com la vida contemplativa, com aprendre a pregar, Jesucrist, les relacions humanes...

Cristina Kaufmann
[+] notícies
Presentació 5/06/07