TRASPÀS AL NOU DOMINI CAPUTXINS.CAT

   Informem a tots els nostres usuaris que amb motiu del traspàs del domini caputxins.org al nou domini caputxins.cat, entre els dies 30 de novembre i 2 de desembre es pot produir algun moment de desconnexió del nostre web.

   Igualment, tots els usuaris de comptes de correu caputxins.org hauran de modificar les seves configuracions per a actualitzar-les al nou domini caputxins.cat. Per tal de no perdre cap informació, durant el temps de transició es redireccionaran tots els correus que arribin al domini antic rebent-los al nou domini.

 

 
En breu us enviarem per correu els canvis que heu d'introduir a la configuració del vostre compte de correu per tal que funcioni correctament. Estigueu atents!

+ notícies