VETLLA DE PREGÀRIA EN RECORD DEL GERMÀ ROGER DE TAIZÉ.
(17 setembre de 2005)

Notícies de Taizé