Portada_2

 

A Igualada:
Adoració del Santíssim. Dijous de 10.00 h a 13.00 h i de 17 h a 20.30 h
Pregària contemplativa. Segon divendres de mes a les 20.00 h

A Pompeia:
3 de desembre (Advent), a les 19.30 h
4 de març (Quaresma), a les 19.30 h
Pregària de Taizé. Darrer divendres de mes a les 20.00 h

A Sarrià:
Pregària, música i silenci. Quart dimarts de mes a les 19.00 h

Exercicis d’estiu a Sant Martí del Montnegre
- De l’1 al 7 d’agost
Fra Josep Manuel Vallejo
- Del 8 al 14 d’agost
Fra Arun Renald

Recessos a Sant Martí del Montnegre
10-12 d’octubre
7-8 de novembre
12-13 de desembre
16-17 de gener
13-14 de febrer
13-14 de març
10-11 d’abril
15-16 de maig
12-13 de juny
10-11 de juliol