Portada_2

CURS 2018-2019

A Arenys de Mar:

Recés d’Advent: 30 de novembre a les 18:30 h
Recés de Quaresma: 29 de març a les 18:30 h
Adoració del Santíssim: De dilluns a divendres de 20:15 h a 21 h

A l’Ajuda:

Recés d’Advent: 17 de novembre a les 17:30 h
Recés de Quaresma: 23 de març a les 17:30 h
Pregària Grup Pius de Pietrelcina: Primer dimarts de mes a les 18:30 h

A Igualada:

Recés d’Advent: 15 de desembre
Recés de Quaresma: 30 de març
Adoració del Santíssim: Dijous de 10:00 h a 20:45 h
Pregària de Taizé: Quart divendres de mes a les 20:00 h
Pregària Grup Pius de Pietrelcina: Tercers divendres de mes a les 20:00 h

A Pompeia:

Recés d’Advent: 13 de desembre a les 19:30 h
Recés de Quaresma: 14 de març a les 19:30 h
Pregària de Taizé: Darrer divendres de mes a les 20:00 h

A Sarrià:

Recés d’Advent: 24 de novembre a les 10:30 h
Recés de Quaresma: 30 de març a les 10:30 h
Pregària, música i silenci: Quart dimarts de mes a les 19:00 h 

Exercicis d’estiu a Sant Martí del Montnegre

Del 28 de juliol al 3 d’agost
Fra Jacint Duran i fra Lluís Arrom

Del 4 al 10 d’agost
Fra Josep Manuel Vallejo

Recessos a Sant Martí del Montnegre

13-14 d’octubre
10-11 de novembre
8-9 de desembre
19-20 de gener
9-10 de febrer
9-10 de març
13-14 d’abril
18-19 de maig
8-9 de juny

 Pregària Franciscana

Segon dimarts de mes a les 19:30 h
Plaça Universitat 2. Barcelona