Assisi2

 

A Assís (s’organitzarà si hi ha peticions i si la situació sanitària ho permet)
Juny-Juliol
Miquel Ylla-Català
Sarrià

 

Romiatge a Montserrat
Orde Franciscà Seglar de Catalunya
20 de juny