A Assís 

Setembre
Miquel Ylla-Català
Sarrià

Romiatge a Montserrat

Orde Franciscà Seglar de Catalunya
18 de juny

ASSÍS2015_Página_1