Grups Diàleg i pregària – Tema gener 2017

2017.GENER.TEMA

PREGÀRIA PER DEMANAR EL BON HUMOR

Sant Tomàs More (1478-1535)

Dóna’m, Senyor una bona digestió

i, no cal dir-ho, alguna cosa per digerir.

Dóna’m la salut del cos,

i el bon humor que em cal per mantenir-la.

Dóna’m una ànima sana, Senyor,

que tingui sempre davant dels ulls

allò que és pur i que és bo,

perquè no s’escandalitzi enfront del pecat,

ans trobi la forma de remeiar-lo.

Dóna’m una ànima, Senyor, que no conegui l’avorriment,

ni el remugueig, ni el ploricó, ni la queixa.

I no em deixis prendre gaire seriosament

aquesta cosa que es fica pertot

i que anomenem el jo.

Dóna’m, Senyor, el sentit de l’humor:

fes-me capaç de riure d’un acudit

perquè sàpiga treure un poc d’alegria de la vida

i la pugui compartir amb els qui m’envolten.