POMPEIA: CAPUTXINS SERVEIS SOCIALS

   Caputxins Serveis Socials és actualment una de les seccions que al convent de Pompeia més es fa notar per les cues de gent que ve a demanar ajuda. Quina ajuda? Acolliment humà, assessorament jurídic, ajuda psicològica servei de mitjancer, entre d’altres. Són molts els qui, després de visitar al Voluntari Social reben ajuda en forma d’aliments i roba per infants.

   CSS compta amb un nombrós i necessari Voluntariat, tant de persones d’aquí com de vingudes de fora. Moltes dels qui en un primer moment han estat ajudats, després aporten, agraïts, el seu ajut a favor dels altres. CSS té feina per a molts Voluntaris que es presten a col·laborar en alguns dels Serveis Socials que s’hi fan.

Anar a Pompeia