POMPEIA: OFS (Orde Franciscà Seglar)

   Els coneguts com a “Terciaris” són els Germans del tercer Ordre Franciscà o, més pròpiament dit, de l’Ordre Franciscà Seglar (OFS). Formen part, fins i tot jurídicament, de la gran “Família franciscana”, composta de frares, monges i seglars o laics.

   Normalment, a redós de cada convent de frares hi ha un grup o, més ben dit, una “fraternitat” de franciscans seglars.

   També aquí, al convent de Pompeia, hi ha una d’aquestes “fraternitats”. Anys enrera havia estat molt nombrosa, sobretot en una època en què els “terciaris franciscans” eren en l’Església una de les forces més vives.

   Hi havia la dita: “Qui per fra qui per germà, tot el món és franciscà”. Però d’ençà qui sap los decennis, quan han sorgit tants altres moviments d’espiritualitat seglar, els “terciaris”, aquí, han minvat en nombre.

   La “fraternitat franciscana seglar” de Pompeia és composta d’una trentena de germans i germanes que es reuneixen a nivell local un dia al mes (normalment el tercer diumenge) per a l’Eucaristia de les 10 h, a la qual segueix una reunió per compartir sentiments i tractar un tema de formació.

   Però hi ha també una dimensió més ampla de comunió o comunicació amb les altres fraternitats de Catalunya. Cada any, un diumenge de maig, es fa una assemblea general, i un diumenge de juny es fa una peregrinació a Montserrat.

   Per ser un bon cristià i un amic o devot de sant Francesc no és pas necessari fer-se “terciari”. Però és també sobrer dir que, si un se sent especialment atret a viure la fe cristiana seguint l’esperit o carisma de sant Francesc d’Assis i creu notar la necessitat de sentir-se més agombolat per una fraternitat o família espiritual, serà ben rebut a l’Ordre franciscà seglar. No solament això, sinó que les senzilles i fraternes trobades que fan, tan a nivell local com general, són obertes a tots els qui s’interessen per conèixer més de prop l’espiritualitat franciscana.


Anar a Pompeia