CONFERÈNCIA A CÀRREC DE DAVID JOU

CONFERÈNCIA A CÀRREC DE DAVID JOU


    El 15 de febrer, la conferència mensual de la Unió Espiritual de Mares fou impartida pel físic i poeta David Jou, sobre el tema "Volem aportar poesia". Seguint un dels seus poemes, va caracteritzar la poesia com: "L'aventura de la vida, l'huracà de les idees,/la música de les paraules/ i allò, sobretot allò, que ens és donat". Així, va destacar el paper de la poesia com a aventura personal de qui l'escriu o de qui, en llegir-la, la fa seva; com a font d'exploració intel·lectual; i com a conreu dels aspectes verbals i musicals de la llengua, a més d'una presència misteriosa que arriba com un do i habita una estona en nosaltres.

   Després de les reflexions de caire general, passà a llegir i comentar poemes dels seus dos llibres recents: "La poesia de l'infinit. Mística i ciència" i "Trenta poemes sobre ciència i fe". Va parlar de com la poesia ha expressat el sentit de petitesa humana en el cosmos, en Pascal o Milton; de la presència del vent en poemes de Leopardi, Costa i Llobera i Rilke, sobre la immensitat del paisatge; de la presència del vol en poetes místics, com San Juan de la Cruz, o la dualitat nit-migdia com a àmbits on sentir la plenitud del món.  Pel que fa als "trenta poemes sobre ciència i fe", va llegir diversos poemes en què la visió de la ciència coexistia harmònicament amb la de la fe, tot obrint-se a una realitat de fons més àmplia que la de la descripció científica.

   Finalment, va recomanar compartir, de tant en tant, alguns dels poemes que més haguessin interessat a cadascú. "Si en algunes reunions algú portés un poema que li agrada, i se li dediqués deu minuts o un quart, enriquiríem la nostra cultura literària i compartiríem records, evocacions i vivències", va dir, en síntesi.

   
CONFERÈNCIA A CÀRREC DE DAVID JOU
CONFERÈNCIA A CÀRREC DE DAVID JOU
   
Anar a Pompeia
Cartell anunciador