PROGRAMA DEL CENTENARI  (1910 - 2010) - JUNY 

100 MES DE JUNY


Dia 17
      Conferència

   “ El paper de la dona
          dins l’Església”

     per la Gna. Pilar Lumbreras
     clarisa caputxina.
     a les 20 hores

 

 

Lloc: Riera Sant Miquel 1 bisTelèfon : 93 217.41.0
Barcelona

 

 

Anar a Pompeia
Programa CENTENARI